Devrimsel yeni grafit materyali TORAYCAR M40X ve SUPER HMG ile elde edilen alternatifsizlik.